Đóng
 • vi
 • Dịch vụ

  7
  BrainMark Consulting & Training

  Năm 1999, Công ty Tư vấn BrainMark ra đời tại Việt Nam, mang đến cho doanh nghiệp những giải pháp kinh doanh mới.

  • Tư vấn KPI ngành B2B, B2C. Tư vấn KPI khởi nghiệp, đào tạo KPI.
  • Tư vấn Nhân sự: hệ thống lương 3P, hệ thống định giá chức danh, chiến lược nguồn nhân sự…
  • Tư vấn Kinh doanh: Thương hiệu, Sales & Marketing, phân phối, phát triển sản phẩm, truyền thông.
  • Tư vấn Doanh nghiệp: Sales & Marketing, phát triển thương hiệu, hệ thống quản trị, cấu trúc doanh nghiệp.

  Xem Thêm

  Lịch sử tư vấn

  Doanh nghiệp tham gia

  BrainMark tư vấn Kinh doanh cho doanh nghiệp ở hầu hết tất cả các ngành hoạt động.

  Nhân viên tham gia

  Doanh nghiệp cử cán bộ nhân viên tham gia các chương trình đào tạo Kinh doanh.

  Dự án thực hiện

  Số lượng các dự án tư vấn Kinh doanh đã triển khai trong thời gian qua cho các doanh nghiệp.

  Chuyên gia tư vấn

  Chuyên gia của BrainMark có nhiều kinh nghiệm trong các dự án tư vấn Kinh doanh 

  Khách hàng đã tư vấn, đào tạo

  dong-tien1
  nuoc-mam-gia-hy
  ctt
  fpt
  ferring
  thang-long-real
  coopmart
  eblock (1)
  tuelinh
  novatrade
  belluni
  angrex Untitled-1

  Tin tức mới