Đóng
 • vi
 • Bao bì nhựa Tân Tiến

  Triển khai hai chương trình tư vấn cho Công ty CP Bao Bì Nhựa Tân Tiến. Thứ nhất là Xây dựng hệ thống đánh gi BSC – KPIs, Hệ thống thang bảng lương, Hệ thống định giá chức danh & Hệ thống bảng Mô Tả Công Việc. BrainMark tiếp tục triển khai dự án thứ hai là Xây dựng chính sách bán hàng & Xây dựng chiến lược Marketing thương hiệu.

  Công ty CP Bao Bì Nhựa Tân Tiến là công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bao bì mềm, thương hiệu của chúng tôi luôn gắn liền với: năng lực đáp ứng, chất lượng cao và công nghệ tiên tiến. Tầm nhìn là trở thành CTY hàng đầu về sản xuất bao bì nhựa mềm trong khu vực Đông Nam Á.

  tapack-4

  tan-tien-5

  tan-tien-6

  tapack-3

  tapack-2

  Khách hàng Related