Đóng
 • vi
 • Đánh giá các thành viên và điều chỉnh kênh phân phối

  Yếu tố ảnh hưởng phạm vi và tần suất đánh giá.

  • Bản chất của sản phẩm.
  • Mức độ kiểm soát của nhà sản xuất với thành viên kênh.
  • Mức độ quan trọng tương đối của các thành viên.
  • Số lượng thành viên kênh.

  Kết quả hình ảnh cho business

  Đánh giá, kiểm tra hoạt động của các thành viên kênh.

  • B1. Xác lập tiêu chuẩn để đánh giá.
   • Tiêu chuẩn về kết quả hoạt động bán hàng.
   • Tiêu chuẩn về năng lực bán hàng.
   • Tiêu chuẩn về thái độ thành viên.
   • Tiêu chuẩn về cạnh tranh của các thành viên kênh.
   • Tiêu chuẩn về tăng trưởng của thành viên kênh.
  • B2. Đánh giá thành viên theo tiêu chuẩn.
   • Đánh giá theo một hay nhiều tiêu chuẩn riêng lẻ.
   • Đánh giá bằng cách kết hợp nhiều tiêu chuẩn không chính thức.
   • Đánh giá bằng cách kết hợp nhiều tiêu chuẩn chính thức.
  • B3. Điều chỉnh hoạt động thành viên.
   • Đối với các thành viên phù hợp tiêu chuẩn: lựa chọn các phương thức họp tác mới, nhằm tăng cường hoạt động và sự gắng kết của thành viên. Hỗ trợ thành viên phát triển tốt hơn.
   • Đối với thành viên dưới chuẩn: xem xét để tái cơ cấu lại hoạt động của trung gian đó, tăng cường họp tác hỗ trợ để giúp thành viên đó vượt qua khó khăn, Tuy nhiên, nếu cần thiết, DN có thể loại thành viên dưới chuẩn ra khỏi kênh phân phối.

   

  Công ty bạn cần tư vấn về Phân phối, vui lòng liên hệ:

  BrainMark Consulting & Training

  767 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, HCM, Việt Nam
  Tel: 08 3862 0066 | Hotline: 0909 363 363
  Phân phối Related