Đóng
 • vi
 • Đào tạo Trade Marketing cho nhân viên Acecook

  Trade Marketing là liệu pháp Marketing đánh mạnh tại điểm bán, đặc biệt trong ngành hàng FMCG. Với ngân sách hàng năm cho Trade Markekting khá lớn, Acecook là một trong những doanh nghiệp FMCG đã tin tưởng, giao cho BrainMark Consulting & Training nhiệm vụ đào tạo cho toàn thể nhân viên, đẩy mạnh, tăng hiệu quả hơn nữa về Trade.

  Buổi đào tạo đã được đánh giá rất cao về tính thực tiễn, và phản ánh rõ thay đổi hiện trạng đang triển khai doanh nghiệp. Chương trình đào tạo thực tế, giúp nhân viên Acecook hiểu được nhiều hơn về Trade. Các bài tập tình huống được đưa ra như: tầm quan trọng của việc trưng bày, khuyến mãi, chia sẻ với nhau về thực tế khi đi thị trường, trực tiếp thấy rõ và thực hành việc trưng bày ngay tại cửa hàng, điểm bán, siêu thị; bên cạnh là bổ sung các kiến thức trưng bày sản phẩm tại chỗ, sử dụng chính thùng đựng sản phẩm làm vật phẩm trưng bày.

  Nâng cao năng lực của Doanh Nghiệp – Chỉ 2 ngày – 12 giờ – Sao lại không???

  ——————————————————————

  BrainMark Consulting & Training

  Tin tức Related