Đóng
  • vi
  • Dầu cá Ranee

    BrainMark tư vấn xây dựng kế hoạch Marketing tung sản phẩm Dầu Cá Ranee ra thị trường, thực hiện công việc nghiên cứu thị trường, định vị, thiết kế logo nhãn hàng và hệ thống nhận thương hiệu cho sản phẩm.

    Sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy tinh luyện Dầu cá Cao cấp Sao Mai thuộc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Mai (Sao Mai Group) tỉnh An Giang. Đây là Nhà máy đầu tiên trên thế giới sản xuất dầu thực phẩm từ mỡ cá tra làm nguyên liệu đầu vào cho thực phẩm và hóa phẩm.

     

    Khách hàng Related