Đóng
 • vi
 • Dược phẩm Ladophar

  BrainMark kết hợp với Học Viện PMA tổ chức thành công chương trình: “Phương pháp hiệu quả để thiết lập mục tiêu và vận hành hệ thống KPIs” thành phố Đà Lạt. Đồng thời chịu trách nhiệm tư vấn xây dựng hệ thống BSC – KPIs cho toàn công ty, triển khai đánh giá hoạt động KPIs hàng nằm cho Ladophar

  Sứ mệnh của Ladophar là cung cấp sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng phòng, chữa bệnh và dịch vụ cung ứng chất lượng cao, góp phần cân bằng cung cầu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

  ladophar-3

  ladophar-7

  ladophar-6

  Khách hàng Related