Đóng
  • vi
  • Ferring Việt Nam

    Đầu năm 2014, BrainMark Consulting & Training đã vinh dự là đơn vị huấn luyện cho công ty Dược phẩm Ferring Việt Nam vào 3 ngày 13, 14 & 15 tháng 01 năm 2014. Dành cho toàn bộ với hơn 30 nhân viên là các Trình Dược Viên địa bàn trên cả nước. Đồng thời, vào tháng 6, 7 trong năm 2014. Dự kiến BrainMark sẽ tiếp tục triển khai 2 chuyên đề tiếp theo là về Kỹ năm quản lý địa bàn và Kỹ năng trình bày sản phẩm hiệu quả.

     

    Khách hàng Related