Đóng
 • vi
 • NovaTrade

  BrainMark huấn luyện cho NOVATRADE chủ đề Phương Pháp Lập Kế Hoạch Kinh Doanh & Kỹ Năng Phối Hợp Giữa Sales – Marketing”, ngày 06 & 07/12/2009

   

  Thành lập từ năm 1996, Công ty Cổ phần NOVA TRADE nhanh chóng hòa nhập vào thị trường nguyên liệu phụ gia thức ăn gia súc. Từ một số ít mặt hàng ban đầu, Công ty đã đa dạng hóa kinh doanh và trở thành nhà phân phối, xuất khẩu có uy tín trên thị trường các sản phẩm nguyên liệu phụ gia thức ăn gia súc, hàng nông sản và thuốc thú y trong nước và quốc tế.

   

  Khách hàng Related