Đóng
  • vi
  • Rohto Mentholatum

    Ngày 18 và 19/11/2009 vừa qua, BrainMark đã huấn luyện đặc biệt dành cho đội ngũ nhân sự của Công ty Rohto Mentholatum Việt Nam.

    Khóa học đặc biệt diễn ra tại khách sạn Sherwood Residence với chuyên đề “Marketing mang tính thực tiễn và ứng dụng” dành cho cấp quản lý bán hàng toàn quốc và chương trình về “Kỹ năng quản lý bán hàng chuyên nghiệp”  cho các cấp trưởng nhóm bán hàng khu vực phía Nam.

     

    Khách hàng Related