Đóng
  • vi
  • Sai Gon CoopMart

    Với mong muốn hỗ trợ Saigon Co.op trở thành bạn của mọi gia đình như tiêu chí đề ra, ngày 05 & 06/03/2012, BrainMark Consulting & Training tổ chức khóa học in-house “Quản trị chăm sóc khách hàng” cho gần 60 các giám đốc siêu thị toàn quốc với nội dung như xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng, theo dõi kế hoạch chăm sóc khách hàng, triển khai công việc, quản lý và phát triển đội ngũ cùng nhiều nội dung thực tiễn khác.

     

    Khách hàng Related