Đóng
  • vi
  • Traphaco

    BrainMark Consulting & Training đã vinh dự là đơn vị huấn luyện cho công ty Dược phẩm CP Traphaco chuỗi 3 chương trình vào 3 ngày 03, 04 & 05 tháng 04 năm 2014 dành cho toàn bộ với hơn 35 cấp quản lý kinh doanh trên cả nước.Đồng thời, cũng trong tháng 4 năm 2014 BrainMark sẽ tiếp tục triển khai 2 chuyên đề tiếp theo là về Phương pháp xây dựng kế hoạch Marketing vào ngày 10, 11 & 12/04/2014, tại TP. Hà Nội và chuyên đề thứ 3 là Kỹ năng Coaching hiệu quả cho nhân viên, ngày 24, 25 & 26/04/2014 tại Tp. Cần Thơ

     

    Khách hàng Related