Đóng
 • vi
 • Tư vấn Phân phối

  Bán hàng là khâu cuối cùng quyết định sự thành công của việc kinh doanh, BrainMark tư vấn các giải pháp bán hàng cho các doanh nghiệp nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh thông qua các dịch vụ tư vấn bán hàng cụ thể sau đây:

  • Phân tích thị trường và đề xuất giá bán sản phẩm.
  • Tư vấn chiến lược phân phối, mở hệ thống đại lý hay triển khai phân phối trung gian.
  • Tư vấn mở các cửa hàng bán lẻ trực tiếp.
  • Tư vấn chính sách bán hàng.
  • Tư vấn chính sách thanh toán và chiết khấu.
  • Tư vấn ưu đãi và phối hợp ngân hàng thanh toán.
  • Tư vấn chính sách hoa hồng và chiết khấu.
  • Tư vấn dự báo chỉ tiêu kinh doanh.
  • Tư vấn giao chỉ tiêu cho từng điểm kinh doanh và đánh giá KPI.
  • Tư vấn kế hoạch kinh doanh hàng năm cho doanh nghiệp.
  • Kết hợp huấn luyện kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

  ———————————————–

  BrainMark Consulting & Training

  596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

  Hotline: 0909 363 363

  Email: consulting@brainmark.vn

  Dịch vụ Related