Đóng
 • vi
 • Tư vấn Marketing

  Marketing là một hoạt động tiên phong trong quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp. BrainMark cung cấp các dịch vụ Tư vấn Marketing với  quan điểm cùng doanh nghiệp khảo sát, hoạch định, triển khai và đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing.

  Hoạt động Marketing không tách rời với các hoạt động khác trong doanh nghiệp, đặc biệt với Sales, Tài chính, R&D… do đó các doanh nghiệp cần chọn lựa các giải pháp Marketing mang tính đồng bộ và phối hợp để đạt hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.

  Các hoạt động tư vấn Marketing của BrainMark:

  • Tư vấn nghiên cứu thị trường.
  • Tư vấn phân khúc thị trường và chọn lựa khách hàng mục tiêu.
  • Tư vấn định vị thương hiệu.
  • Tư vấn hoạch định chiến lược Marketing trên cơ sở chiến lược công ty.
  • Tư vấn lập kế hoạch Marketing tích hợp.
  • Tư vấn chương trình phát triển sản phẩm mới.
  • Tư vấn định giá sản phẩm.
  • Tư vấn hoạch định và phát triển phân phối.
  • Tư vấn chương trình chiêu thị: quảng cáo, khuyến mãi…
  • Tư vấn chương trình PR, Quan hệ báo chí…
  • Tư vấn chương trình chăm sóc khách hàng.
  • Tư vấn phối hợp tung sản phẩm mới.

  ———————————————–

  BrainMark Consulting & Training

  596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

  Hotline: 0909 363 363

  Email: consulting@brainmark.vn

  Dịch vụ Related