Đóng
 • vi
 • Tư vấn Thương hiệu

  Thương hiệu là tài sản vô hình vô cùng to lớn của mỗi doanh nghiệp. Để có thương hiệu mạnh, để có vị trí tốt trong tâm trí người tiêu dùng đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải có tư duy và đầu tư cho thương hiệu. Thương hiệu không phải là cái tên, mà đó là tất cả những cảm nhận của người tiêu dùng khi nhắc đến tên hay sản phẩm, dịch vụ. Việc này đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm, chăm chút đến từng yếu tố nhận diện thương hiệu.

  Những dịch vụ tư vấn thương hiệu của BrainMark

  • Tư vấn đặt tên nhãn hiệu.
  • Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu (Brand Identity System).
  • Tư vấn xác định sứ mạng và tầm nhìn cho thương hiệu.
  • Định vị và tái định vị thương hiệu.
  • Đo lường định vị của khách hàng với thương hiệu.
  • Cấu trúc thương hiệu.
  • Thiếp lập chiến lược đối thoại cho thương hiệu.

  Các hình thức tư vấn Thương hiệu của BrainMark:

  • Xây dựng thương hiệu: BrainMark sẽ phối hợp với doanh nghiệp thiết lập nhãn hàng, triển khai thiết kế hệ thống nhận diện, từ đó thiết kế các chương trình truyền thông nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp.
  • Xây dựng chiến lược thương hiệu dài hạn: BrainMark phân tích thị trường, khách hàng mục tiêu, lập kế hoạch, thiết kế các yếu tố thương hiệu, thực hiện định vị hoặc tái định vị thương hiệu, lựa chọn chiến lược thương hiệu, quảng bá thương hiệu, đo lường giá trị thương hiệu…
  • Cho thuê Giám đốc Thương hiệu:  BrainMark đại diện cho công ty làm việc như một giám đốc thương hiệu từ lập kế hoạch, nghiên cứu khách hàng, xây dựng các nhãn hàng, quản lý thương hiệu theo thời gian, báo cáo với Ban Giám Đốc và huấn luyện cán bộ nhân viên công ty. Hoặc khách hàng có thể thuê người của BrainMark theo hợp đồng dự án. Dịch vụ này thực hiện kèm theo hợp đồng tư vấn thương hiệu.

  ———————————————–

  BrainMark Consulting & Training

  596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

  Hotline: 0909 363 363

  Email: consulting@brainmark.vn

  Dịch vụ Related